A Bujinkan Go Rin Dojo szabályzata

A Bujinkan Go Rin Dojo (továbbiakban: Dojo) szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) mindenki köteles betartani, annak elfogadását aláírásával rögzíteni (kiskorú esetében a törvényes képviselő). A Szabályzattól való eltérés csak a Dojo vezetőjével való előzetes megállapodás alapján lehetséges, aki a Szabályzat bármely pontjától indoklás nélkül eltérhet.

 

I. A Dojo vezetősége

 

A Dojo vezetője:

sensei Rácz István dojo-cho

 

 

Dojo vezető-helyettes:

sensei Borsi Tibor

 

 

Tréningvezetők:

senpai Lokár Attila

 

senpai Hárshegyi Péter

 

 

 

 

 A Bujinkan Go Rin Dojo bármely klubjában, fentieken kívül más személy kizárólagosan a Dojo vezetőjének előzetes engedélyével jogosult tréningek vezetésére, vagy bármilyen utasítás kiadására.

 

II. A Dojo címere

A Dojo címere piros és fekete vonallal határolt piros körben pozícionált ötlevelű fehér cseresznyevirág, a szirmokban az öt elem (chi, sui, ka, fu, ku / föld, víz, tűz, szél, világmindenség) japán írásjegyeivel. A virágmotívum közepén a Bujinkan Szervezet emblémája fekete színű írásjeggyel. A Dojo címerének, és nevének bármilyen célra történő használatát kizárólag a Dojo vezetője engedélyezheti.

  

III. Általános szabályok 

1.        A Bujinkan Go Rin Dojo-nak csak az lehet tagja, aki elismeri, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a Bujinkan Szabályzatát. Aki a Bujinkan Szabályzatát nem fogadja el, vagy az abban foglaltakat megszegi, a Dojo-ból kizárásra kerül.

2.        A Dojo etikett betartása mindenki számára kötelező, aki a tréningeken részt vesz.

3.        A Dojo tagja a tréningeken tanultakat nem használhatja haszonszerzés céljából, tudásával nem élhet vissza.

4.        A Dojo tagja a megszerzett ismereteket nem adhatja tovább kívülálló harmadik személynek, nem fogadhat magántanítványt a Dojo vezetőjével történt előzetes egyeztetés nélkül.

5.        A tréningeken tilos bármilyen éles fegyver használata.

6.        Felszereléséért, értékeiért és személyes tárgyaiért mindenki maga felel.

7.        A megfelelő (tiszta, rendezett) öltözet, ápolt megjelenés előfeltétele a tréningeken való részvételnek.

8.        A Dojoban tilos cipőben tartózkodni (csak mezítláb, vagy tabi, illetve zokni a megengedett).

9.        A tréningen résztvevő köteles tájékoztatni a Dojo vezetőjét, illetve távollétében a tréningvezetőt, ha sérült, vagy bármilyen formában orvosi felügyelet, illetve kezelés alatt áll.

10.     A mindenkori aktuális tagdíj mértékét a Dojo vezetője határozza meg, mely független attól, hogy befizetője hány tréningen vett részt. A tagdíjat a tréningeken résztvevők kötelesek az aktuális hónap 10. napjáig befizetni. Amennyiben az aktuális hónap 10. napjáig nem történik meg a tagdíj befizetése a hátralék rendezéséig tréningenként 500 Ft pótdíj fizetendő.

11.     Az éves tagdíjat a Dojo vezetőjén keresztül mindenki köteles befizetni a Magyar Bujinkan Ninjutsu Szervezet (továbbiakban: Szervezet) vezetője felé az aktuális év február havának első napjáig. Az éves tagdíj mértékét a Szervezet vezetője határozza meg.

12.     A tréningen résztvevő anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik mindenért, valamint az ő utasításának, cselekedetének következtében bekövetkezett mindennemű balesetért, kárért.

13.     Az első részvételtől számított harmadik hónap végére a következőket kell teljesíteni:

a)        Éves tagsági díj befizetése a Szervezet felé;

b)       Bujinkan embléma megvásárlása;

c)        Kötelező gi viselet.

 

IV. Övvizsgák

1.        Az övvizsga anyagát a Szervezet által kiadott vizsgaanyag, illetve a Dojo saját vizsgaanyaga, valamint a TenChiJin Ryaku no Maki alkotja.

2.        Vizsgázni leghamarabb az első részvételtől számított 3. hónap után lehetséges, amennyiben a vizsgázó az edzések 75%-án részt vett.

3.        A vizsgán résztvevő egyszerre csak egy fokozatot léphet előre, kivételt képez ez alól a 10. és 9. kyu fokozatra történő vizsga, amely egyszerre is letehető, amennyiben a vizsgára jelentkező már legalább 6 hónapja aktívan tréningezik.

4.        Megfelelés a mindenki számára kötelező érvényű elővizsgán.

5.        Tagsági igazolvány leadása a Dojo vezetőjének, legkésőbb az elővizsgát megelőző tréning napjáig.

6.        Félévente legalább két szemináriumon való részvétel. Amennyiben a jelentkező a nyári edzőtáborban kíván vizsgát tenni, előfeltétel a minden év februárjában, Veszprémben a Dojo által szervezett szemináriumon való részvétel.

7.        4. kyu fokozattól kötelező részvétel az évente megrendezett, shihan Steffen G. Fröhlich által vezetett szemináriumon.

8.        A vizsgázónak nincs tartozása a Dojo, illetve a Szervezet felé.

9.        A vizsgázó Dojo-tagsági viszonya az övvizsgát megelőző fél évben folyamatos volt. A tagság akkor tekinthető folyamatosnak, ha a vizsgált időszakban a vizsgázó a pénzügyi teljesítéseknek maradéktalanul eleget tett.

10.     A vizsgadíj befizetése.

11.     A vizsgán csak azok vehetnek részt, akiknél a vizsgázás feltételei maradéktalanul teljesültek.

12.     Amennyiben a Dojo tagja több mint 3 hónapos tréning-kihagyás után tér vissza a Dojo-ba, egy hónapos felkészülési idő elteltével köteles megvédeni aktuális fokozatát a Dojo vezetője, vagy helyettesei által vezetett házi vizsgán. Amennyiben a fokozat megvédése sikertelen, a Dojo tagja csak egy év elteltével jelentkezhet övvizsgára a Szervezet vezetője előtt.

 

Aki a Szabályzat bármely pontját megszegi, annak tagsági viszonya a Dojo vezetője által meghatározott időpontig ideiglenes felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető a Dojo vezetőjének döntése alapján.

 

vissza az előző oldalra...