A Dojo:

 

A dojo szó szerinti fordításban az „útkeresés helye”. Tágabb értelemben véve az a hely, vagy terem, ahol a tréningek folynak. A dojoban tradicionális viselkedésformák a kötelezőek. Ezek a viselkedési formák valamennyi, a tréningen résztvevő személyre vonatkoznak. Ebbe a körbe tartoznak a köszönési formák, az egymással szembeni viselkedés és figyelem, társaink testi épségének, az agyagi eszközök megóvása, a rendezett, és tiszta öltözet.

A dojoba való belépés előtt kötelező a köszöntés (Rei) a dojo bejáratánál. Itt különböző variációk lehetségesek. Ha még senki nincs a dojoban, akkor a terem közepe felé történik a köszöntés, ha van a dojoban házi szentély, ún. „kamidarma”, akkor afelé. Ha már tartózkodik valaki a dojoban, és magasabb övfokozattal rendelkezik, mint a belépő, akkor a köszönésnek a dojoban tartózkodó felé kell történnie. Amennyiben az újonnan érkező nem tudja eldönteni, hogy ki a legmagasabb fokozattal rendelkező, akkor a terem közepe felé, vagy a kamidarma felé történik a köszöntés. Amennyiben valaki elkésik a tréningről, akkor az álló üdvözlés után a dojo bejáratánál térdelőülésben (Seiza) várakozik a tréningvezető jelére, mely után elfoglalhatja helyét a többi résztvevő között. Ugyanez vonatkozik arra is, aki a tréning befejezése előtt hagyja el a dojot, vagy valamilyen oknál fogva onnan távozik. Kötelező a meghajlás a páros gyakorlatok megkezdése előtt és után, gyakorlatok bemutatása előtt és után a tréningvezető és egymás felé, valamint a tréningvezető magyarázatai után. Kötelező köszöntés történik a tréning megkezdésekor, és befejezésekor; ezeket valamennyien egyszerre hajtják végre.

 

A dojoban használt köszönések:

 

Shizen Rei: Álló üdvözlés. Shizen no kamae-ból történik. Ez a leggyakrabban használt meghajlás.

Gassho Rei: Álló üdvözlés mell előtt összetett kezekkel. Gassho no kamae-ból történik. Egyenértékű Shizen Rei-el.

Seiza Rei: Ülő üdvözlés. Seiza no kamae-ból történik.

Fudoza Rei: Ülő üdvözlés. Fudoza no kamae-ból történik

Jinchu Rei: Térdelő üdvözlés. Suwarigata no kamae-ból meghajlás, mell előtt keresztbe tett kezekkel. Japánon kívül nem használatos, nagyon bensőséges viszonyban lévő barátok alkalmazzák.

Shinzen Rei: Felszólítás a rituális ima végrehajtására. A tréningvezető „Shinzen Rei!” felszólítására valamennyien összeteszik a tenyerüket a mell előtt úgy, hogy a jobb kéz kb. fél tenyérrel lentebb legyen, és hangosan elmondják a rituális ima szövegét: „Shikin Haramitsu Dai Komyo!”, ami körülbelül annyit jelent, hogy „Kérjük a védelmet, és a megvilágosodást!”. Ezután kétszer taps, majd meghajlás következik, majd újabb taps, és meghajlás.

Shi Rei: A tréningvezető köszöntése. A tréningvezető „Shi Rei!” felszólítására a legmagasabb fokozatú tanítvány „Senpai ni, Rei!”, vagy „Sensei ni, Rei!” („Tanítónak köszönj!” attól függően, hogy a tréningvezető kyu vagy dan fokozattal rendelkezik) felkiáltással válaszol, majd valamennyien meghajolnak. Ezután a rangidős tanítvány „Onegai Shimasu!” (tréning elején), vagy „Arigató Gozaimashita!” (tréning végén) köszöntése után ismét meghajolnak.

 

A Kamidarma:

A Kamidarma a dojoban található kis háziszentély. Általában e felé történik a rituális ima (Shinzen Rei) végrehajtása. Leggyakrabban a nagymester képét szokták benne elhelyezni, de kerülhet még bele egyéb a ninjutsuval kapcsolatos relikvia.

 

vissza az előző oldalra...